25 lipca, 2024

Nie mogą być one bowiem wyrazem uznania dla sce­nografii jako elementu całości, lecz dla jakości wystroju sce­ny traktowanego jako obraz malarski. Z tych samych powo­dów niechętnie prezentują oni, choćby najciekawsze swe pro­jekty na wystawach. Za to sprawia im satysfakcję, jeśli od­biorca po obejrzeniu spektaklu potrafi docenić rolę danego elementu dla całości (np. dla budowy chwytu teatralnego jako nośnika znaczenia itp.). Kierunek oceniania widowiska powinien zatem prowadzić od przeżycia, poprzez ocenę całości przedmiotu estetycznego, ku analizie konkretnych aksjologicznie walentnych elemen­tów.

Dodaj komentarz