25 lipca, 2024

Zamysł tych rozważań zrodził się z obserwacji codzien­nej praktyki twórców teataru, z rozmów z nimi, oraz z po­równywania własnych ocen osiąganych przez nich rezultatów, Z reakcjami innych na tworzoną sztukę — w tym szczególnie z recenzjami zawodowych, a nie zawsze „fachowych kry­tyków. Spośród wszystkich twórców teatru rola scenografa wy­daje się najbardziej niewdzięczna. Nie tylko w porównaniu z aktorem nagradzanym natychmiast najczęściej spontanicz­ną reakcją widzów, czy też zdobywającym stałą popularność; lub z reżyserem, traktowanym jako właściwy twórca spek­taklu.

Dodaj komentarz