25 lipca, 2024

Sądzę, iż scenografia Dietrych bogata w pomysły i charak­teryzująca się indywidualnym stylem plastyki, każdorazowo przyczynia isię do realizacji przedstawienia jako całości sko­relowanych ze sobą elementów. Do analizy ocen wykorzystałam recenzje przedstawień Ślu­bów panieńskich A. Fredry w scenografii E. I. Dietrych. Wy­bór inscenizacji tego znanego utworu polskiej klasyki teatral­nej był w pełni świadomy. Zadecydowała o nim powszechna znajomość samego tekstu, jego przystępność, to że budzi nie­skomplikowane odniesienia semantyczne; w szczególności zaś to, że zakłada jedność miejsca akcji, oo rzutuje na prostotę rozwiązania scenografii.

Dodaj komentarz