25 lipca, 2024

Poza powierzchnią saloniku i ogrodu, trzeci plan tworzyło miejsce poza opłotkami, przejście biegnące dookoła dekoracji. Owo rozwiązanie topografii —• niemożliwe do zre- f alizowania na scenie pudełkowej — stworzyło niezwykłe wa­runki zarówno dla działań aktorów, jak i percepcji odbior­ców. Wchodzili oni przez wejścia z boku dekoracji, te same, I które później służyły aktorom. Zasiadali właściwie wewnątrz saloniku — z trzech stron otoczeni dekoracją.— tak jakby | mieli być czynnymi uczestnikami rozmów. Ponieważ sceny l rozgrywały się tuż przed widzami, zostali oni w ten sposób i jak gdyby formalnie włączeni do akcji.

Dodaj komentarz