25 czerwca, 2024

Z uwagi na stałą, antyczną obecność elementu ikonicznego, na jego nieodzowność, można by nawet mówić o priorytecie tak rozumianego aspektu scenografii wo­bec tego co literackie (np. w pantomimie czy innych przypad­kach granicznych, kiedy dochodzi do całkowitej eliminacji warstwy słownej) Poruszając problem hierarchii elementów przedstawienia można by nawiązać do znanych z tradycji okresów rywalizacji między współtwórcami sztuki teatralnej o dominację któregoś z realizowanych przez tnich elementów i przywołać np. XIX- -wieczną batalię o prymat słowa czy gestu.

Dodaj komentarz