25 czerwca, 2024

Notabene już z istoty swej — skomplikowanej sztuki wielotworzywowej o charakterze wykonawczym. Scenogra­fię pojmuje się na różne sposoby. I tak autorka hasła ency­klopedycznego pisze, że jest to „dyscyplina wchodząca.w skład sztuk plastycznych kształtująca przestrzeń sceny i wizualną oprawę przedstawienia teatralnego” . Szukając jej swoistosci, trzeba się zgodzić z Zenobiuszem Strzeleckim, iż spośród po­zostałych dziedzin plastyki scenografię wyróżnia odmienność tematu, którym jest dramat. Jednakże dopiero umieszczenie scenografii w centrum zainteresowań badacza, ukazuje dialek­tyczny charakter jej statusu w obrębie sztuki teatralnej.

Dodaj komentarz