25 lipca, 2024

Zatem ważność scenografii polega na tym, że — obok ak torów — spełnia ona w sposób bezpośredni wyakcentowane przez autora funkcje odtwarzania i reprezentacji. Działanie scenografa zasadzające się na projektowaniu przedmiotów re­prezentujących, byłoby ukonkretaiamem wizji swata przed­miotów przedstawionych zgodnie z sugestią zawartą w daskaliach. Najbardziej istotne jest, iż w ten sposob sceno­graf w sposób mniej lub bardziej zamierzony, w znacznym stopniu determinuje wyobrażenia przedmiotow przedstawio­nych wyższego stopnia, tzn. zgodnie z sensami wypowiedzi osób dramatu.

Dodaj komentarz